Ubejdset DK EXALTE Unik sundhed på alle parameter DK Exalte har en fantastisk sundheldsprofil, med særdeles god resistens de vigtigste sygdomme, Phoma, Lys bladplet og Kransskimmel. DK Exalte´s hurtige vækst bade i efterår og forår, giver bedst mulige konkurrence evne mod skadedyr

Skulpeopsprings-resistens:
Giver sikkerhed og fleksibilitet i høsten.
Dobbelt Phoma-resistens:
Den specifikke (kvalitative) RLM7 resistens er den mest effektive beskyttelse mod phoma. Denne resistens koder specifikt for rodhalsråd, og beskytter planterne mod angreb i efteråret. Sorter med dette gen viser ingen, eller kun meget få symptomer i efteråret. Da en specifik resistens over tid kan miste sin effekt, er det vigtigt at kombinere denne resistens med den polygene (kvantitativ) resistens. Denne type resistens er sammensat af flere aktive gener, som tilsammen giver en bred beskyttelse mod rodhalsråd. DEKALB har arbejdet med denne genetik gennem mange år, og gennem forædling har man fået begge resistensformer forædlet ind i de kommercielle sorter. Dermed har DEKALB det, man i daglig tale kalder en dobbelt phomaresistens mod rodhalsråd.
Udvikling i efteråret:
Hurtig vækst
Vækst information
Hurtig efterårsvækst og tidlig start i foråret
Forædlerens synspunkt
DK Exalte har nok markedets bedste sundhedsprofil, og sammen med dens agronomi giver det et særdeles godt udgangspunkt for succesfuld vinterraps
Blomstrings-tidspunkt:
Tidlig-medium
Plantehøjde:
Medium
Høsttidspunkt:
Tidlig-medium
Vinterfasthed:
Rigtig God
Lejesæd:
Lav
Rodhalsråd-resistens:
Særdeles god
Lys bladplet-resistens:
Rigtig god