Ubejdset DK EXCEPTION Eneståede kompensation evne, sikre højt udbytte selvom rapsen i perioder har været presset DK Exception har rolig efterårsvækst, og kan derfor sås tidligt fra begyndelsen af august. Den rummer en bred genetisk "pakkeløsning" der sikre højt udbytte under alle forhold.

Skulpeopsprings-resistens:
Skulpeopsprings-resistens giver ro og fleksibilitet i høsten.
Dobbelt Phoma-resistens:
Den specifikke (kvalitative) RLM7 resistens er den mest effektive beskyttelse mod phoma. Denne resistens koder specifikt for rodhalsråd, og beskytter planterne mod angreb i efteråret. Sorter med dette gen viser ingen, eller kun meget få symptomer i efteråret. Da en specifik resistens over tid kan miste sin effekt, er det vigtigt at kombinere denne resistens med den polygene (kvantitativ) resistens. Denne type resistens er sammensat af flere aktive gener, som tilsammen giver en bred beskyttelse mod rodhalsråd. DEKALB har arbejdet med denne genetik gennem mange år, og gennem forædling har man fået begge resistensformer forædlet ind i de kommercielle sorter. Dermed har DEKALB det, man i daglig tale kalder en dobbelt phomaresistens mod rodhalsråd.
Udvikling i efteråret:
Kompakt vækst
Vækst information
Rolig efterårsvækst
Forædlerens synspunkt
Med eneståede kvælstof effektivitet, skulpeopsprings-resistens og unik kompensationsevne har DK Exception hele pakken til succesfuld raps dyrkning
Blomstrings-tidspunkt:
Tidlig-medium
Plantehøjde:
Medium
Høsttidspunkt:
Medium
Vinterfasthed:
Rigtig God
Lejesæd:
Lav
Rodhalsråd-resistens:
Særdeles god
Lys bladplet-resistens:
God