DK PLATINIUM DK Platinium er den første kålbrok-resistente sort som indeholder skulpeopsprings-resistens. Sorten er højtydende under alle forhold. DK Platinium er en sort som ud over at yde høje udbytter under inficerede forhold også yder høje udbytter på ikke inficerede arealer. Sorten vokser middel-hurtigt i efteråret, og kan derfor sås i det normale og sene såvindue

Skulpeopsprings-resistens:
DEKALB’s forædlere har været i stand til at identificere de gener fra radiseplanten, der naturligt holder dennes skulper sammen og krydse disse ind i rapsen. Herved øges rapsskulpernes sammenholdningskraft, og dryssespildet mindskes. Det giver en øget fleksibilitet i høst samt mulighed for at lade rapsen fuldmodne for at sikre højt udbytte og høj olieprocent.
Udvikling i efteråret:
Hurtig vækst
Vækst information
"De hurtigt voksende sorter kommer – som navnet siger – hurtigt i gang efter såning og har en kraftig vækst igennem efteråret. Dermed er disse sorter velegnede til sen såning eller såning under vanskelige forhold. Er du på en kold lokalitet, og sår efter den 25/8, bør du altid bruge en hurtigt voksende sort. Sorterne har en opret bladstilling. Behov for vækstregulering i efteråret skal altid vurderes i en hurtigt voksende sort."
Forædlerens synspunkt
DK Platinium indeholder resistens mod kålbrok, og sorten udemærker sig ved at holde et meget højt udbytte under alle forhold. Sorten har en middle til hurtig vækst I efteråret, samt en rolig vækststart I foråret. DK Platinium har en god sygdomsresistens over for phoma og lyd bladplet. DK Platinium har en høj stængelstyrke.
Blomstrings-tidspunkt:
Tidlig-medium
Plantehøjde:
Medium
Høsttidspunkt:
Tidlig-medium
Vinterfasthed:
God
Lejesæd:
Lav
Rodhalsråd-resistens:
God
Lys bladplet-resistens:
Rigtig god