DK EXPANSION Meget højt udbyttepotentiale, kombineret med suveræn agronomi til varierede markforhold. DK Expansion rummer den helt store udbytte-motor, der kan drive rapsudbyttet til en ny standand for den professionelle planteavler. Den har vist eneståede stabilitet på tværs af Nordeuropa.

Skulpeopsprings-resistens:
DEKALB’s forædlere har været i stand til at identificere de gener fra radiseplanten, der naturligt holder dennes skulper sammen og krydse disse ind i rapsen. Herved øges rapsskulpernes sammenholdningskraft, og dryssespildet mindskes. Det giver en øget fleksibilitet i høst samt mulighed for at lade rapsen fuldmodne for at sikre højt udbytte og høj olieprocent.
Dobbelt Phoma-resistens:
Den dobbelt Phoma-resistens giver markedes bedste og bredeste sikkerhed mod phoma
Udvikling i efteråret:
Hurtig vækst
Vækst information
"De hurtigt voksende sorter kommer – som navnet siger – hurtigt i gang efter såning og har en kraftig vækst igennem efteråret. Dermed er disse sorter velegnede til sen såning eller såning under vanskelige forhold. Er du på en kold lokalitet, og sår efter den 25/8, bør du altid bruge en hurtigt voksende sort. Sorterne har en opret bladstilling. Behov for vækstregulering i efteråret skal altid vurderes i en hurtigt voksende sort."
Forædlerens synspunkt
DK Expansion har sat en ny standard for rapsudbytte og olieindhold i det nordeuropæiske. Den vokser hurtigt til om efteråret, men er ikke slem til at strække sig. Dens kraftige hybrid vækst og kompensations evne gør også at det vil fremad i foråret og bliver relativ høj. Den har dog særdeles god stråstyrke, så lejesæd bør ikke være et tema, ved mindre at plantetætheden er meget høj. Den har genetikken til absolut topudbytter, så kan med fordel behandles relativt intensivt med kvælstof og svampesprøjtninger, således at dette ikke er begrænsende under frøfyldning.
Blomstrings-tidspunkt:
Tidlig-medium
Plantehøjde:
Høj
Høsttidspunkt:
Medium
Vinterfasthed:
God
Lejesæd:
Lav
Rodhalsråd-resistens:
Særdeles god
Lys bladplet-resistens:
God