DK EXLIBRIS Speciallisten til tidlig såning under udfordrene forhold DK Exlibris er af typen med kompakt efterårsvækst, og anbefales derfor til tidlig såning. Den udmærker sig dog, ved en særdeles aggressiv vækststart, hvor den hurtigt opnår 3-4 blade. Det er især en fordel, hvor forholdene kan være udfordrende, f.eks efter frøgræs eller andre steder hvor der er brug for ekstra ”medvind” fra starten. Den blomster tidligt og er tidligt moden til høst, - hvilket giver langt høstvindue, og derved fleksiblitet

Skulpeopsprings-resistens:
DK Exlibris indeholder den unikke skulpeopsprings-resistens der giver fleksibilitet og sikkerhed i høst.
Dobbelt Phoma-resistens:
Den specifikke (kvalitative) RLM7 resistens er den mest effektive beskyttelse mod phoma. Denne resistens koder specifikt for rodhalsråd, og beskytter planterne mod angreb i efteråret. Sorter med dette gen viser ingen, eller kun meget få symptomer i efteråret. Da en specifik resistens over tid kan miste sin effekt, er det vigtigt at kombinere denne resistens med den polygene (kvantitativ) resistens. Denne type resistens er sammensat af flere aktive gener, som tilsammen giver en bred beskyttelse mod rodhalsråd. DEKALB har arbejdet med denne genetik gennem mange år, og gennem forædling har man fået begge resistensformer forædlet ind i de kommercielle sorter. Dermed har DEKALB det, man i daglig tale kalder en dobbelt phomaresistens mod rodhalsråd.
Udvikling i efteråret:
Kompakt vækst
Vækst information
Hurtig fra start, men går lidt i stå ved 3-4 bladsstadiet i forhold til udbredte hurtige typer.
Forædlerens synspunkt
DK Exlibris er af en type som man i særdeleshed sætte meget pris på i Tyskland, hvor den også har vundet stort indpas med imponerende udbytte. Den har en aggressiv vækststart, som giver de bedste mulighed for at komme godt fra start, og hurtigt få en tæt afgrøde, selv ved et ”lavt” optimalt plantetal på ca. 30 planter pr. m2. I foråret starter den tidligt, og blomster også blandt de første. Den fremstår mindre kompakt og voluminøst som f.eks DK Exclaim, men er udbyttemæssigt fuldt på niveau. Den modner tidligt, og sammen med særdeles god skulpeopspringsresistens, giver det et meget bredt høstvindue.
Blomstrings-tidspunkt:
Tidlig-medium
Plantehøjde:
Medium
Høsttidspunkt:
Tidlig-medium
Vinterfasthed:
Rigtig God
Lejesæd:
Lav
Rodhalsråd-resistens:
Særdeles god
Lys bladplet-resistens:
Rigtig god