DK EXSTEEL UDSOLGT for 2019!! Den måske mest komplette sort på markedet! hvor udbyttepotentiale, og essentiel plante-agronomi til landmands-forhold går hånd i hånd. DK Exsteel kommer meget hurtig fra start i efteråret, og gro hurtigt til. Sammen med god kvælstofforsyning, vil det kunne gro tilstrækkeligt til inden vinter, på blot 425-450 graddage, hvilket mange steder vil muliggøre såning et stykke ind i september. Dens gode stængelstyrke og sundhedsprofil gør risiko for lejesæd minimal, og derfor ikke en sort, der normalt kræver minimal fokus i foråret. Dens stråstivhed kombineret med skulpeopspringsresistens giver maksimal fleksibilitet til høst, ikke mindst for at lade den gro helt af, og så det fulde udbyttepotentiale.

Skulpeopsprings-resistens:
DK EXSTEEL indeholder den unikke skulpeopsprings-resistens der giver fleksibilitet og sikkerhed i høst.
Dobbelt Phoma-resistens:
Den specifikke (kvalitative) RLM7 resistens er den mest effektive beskyttelse mod phoma. Denne resistens koder specifikt for rodhalsråd, og beskytter planterne mod angreb i efteråret. Sorter med dette gen viser ingen, eller kun meget få symptomer i efteråret. Da en specifik resistens over tid kan miste sin effekt, er det vigtigt at kombinere denne resistens med den polygene (kvantitativ) resistens. Denne type resistens er sammensat af flere aktive gener, som tilsammen giver en bred beskyttelse mod rodhalsråd. DEKALB har arbejdet med denne genetik gennem mange år, og gennem forædling har man fået begge resistensformer forædlet ind i de kommercielle sorter. Dermed har DEKALB det, man i daglig tale kalder en dobbelt phomaresistens mod rodhalsråd.
Udvikling i efteråret:
Hurtig vækst
Vækst information
Meget hurtigt efterårsvækst, der blandt sikre bedst mulige udgangspunkt inden vinter, ved såning til den sene side, men også en kortere latent periode hvor rapsjordlopper kan holde rapsen tilbage.
Forædlerens synspunkt
DK Exsteel er på mange måde en komplet vinteraps. Hvor absolut topudbytte er kombineret med en plante-agronomi, som gør det lidt letter lettere at være sikre på at udbytte potentialet holdes helt til høst. Hjørnestenene i dette er høj sygdoms resistens, unik stråstivhed, kraftig efterårsvækst.
Blomstrings-tidspunkt:
Medium-sen
Plantehøjde:
Høj
Høsttidspunkt:
Medium
Vinterfasthed:
Rigtig God
Lejesæd:
Lav
Rodhalsråd-resistens:
Særdeles god
Lys bladplet-resistens:
Rigtig god