DK EXCLAIM Udbytte på absolut stabilt topniveau, og suveræn agronomi, med særdeles hurtig vækststart Med den hurtige vækststart, er den suveræn fra normal til sensåning. Den har imponerede sundhed, i særdeleshed mod phoma og lysbladplet, men også god visuel tolerance mod kransskimmel. Tros dens kraftige vækst og højde, er den særdeles stråstiv

Skulpeopsprings-resistens:
DEKALB’s forædlere har været i stand til at identificere de gener fra radiseplanten, der naturligt holder dennes skulper sammen og krydse disse ind i rapsen. Herved øges rapsskulpernes sammenholdningskraft, og dryssespildet mindskes. Det giver en øget fleksibilitet i høst samt mulighed for at lade rapsen fuldmodne for at sikre højt udbytte og høj olieprocent.
Dobbelt Phoma-resistens:
Indeholder både specific genetik fra RLM7 genet, samt bred resistens mod phoma
Udvikling i efteråret:
Hurtig vækst
Vækst information
"De hurtigt voksende sorter kommer – som navnet siger – hurtigt i gang efter såning og har en kraftig vækst igennem efteråret. Dermed er disse sorter velegnede til sen såning eller såning under vanskelige forhold. Er du på en kold lokalitet, og sår efter den 25/8, bør du altid bruge en hurtigt voksende sort. Sorterne har en opret bladstilling. Behov for vækstregulering i efteråret skal altid vurderes i en hurtigt voksende sort."
Forædlerens synspunkt
DK Exclaim har en hurtigt vækst I efteråret, med et imponerende kraftigt blad dække. Den starter roligt i foråret. DK Exclaim har en god sygdomsresistens over for phoma og lyd bladplet, samt en udbredt visuel tolerance for kransskimmel. Derudover har DK Exclaim meget høj stængelstyrke, tros sin kraftige vækst.
Blomstrings-tidspunkt:
Medium-sen
Plantehøjde:
Høj
Høsttidspunkt:
Medium
Vinterfasthed:
God
Lejesæd:
Lav
Rodhalsråd-resistens:
Særdeles god
Lys bladplet-resistens:
God