DK EXCEPTION DK Exception har over 4 år med absolut topudbytte vist potentiale under alle forhold. Sorten udmærker sig navnlig ved at have et utroligt høje bund-niveau, så selv om forholdene har været svære, så er udbyttet stadig i top. Sorten har en kompakt og rolig vækst i efteråret, hvilket gør den velegnet til tidlig såning eller såning i det normale vindue. Sorten kan sammenlignes med DK Explicit i voksemåde og udvikling, men DK Exception er lidt kortere og har meget høj stængelstyrke, så den har kun lav tendens til lejesæd. Det er en robust sort, der kan dyrkes overalt og i alle situationer. Den klarer sig godt i forhold til andre sorter under dårlige vækstforhold som f.eks. tørke og frost. DK Exception har en rolig opstart i foråret.

Skulpeopsprings-resistens:
DEKALB’s forædlere har været i stand til at identificere de gener fra radiseplanten, der naturligt holder dennes skulper sammen og krydse disse ind i rapsen. Herved øges rapsskulpernes sammenholdningskraft, og dryssespildet mindskes. Det giver en øget fleksibilitet i høst samt mulighed for at lade rapsen fuldmodne for at sikre højt udbytte og høj olieprocent.
Dobbelt Phoma-resistens:
Den specifikke (kvalitative) RLM7 resistens er den mest effektive beskyttelse mod phoma. Denne resistens koder specifikt for rodhalsråd, og beskytter planterne mod angreb i efteråret. Sorter med dette gen viser ingen, eller kun meget få symptomer i efteråret. Da en specifik resistens over tid kan miste sin effekt, er det vigtigt at kombinere denne resistens med den polygene (kvantitativ) resistens. Denne type resistens er sammensat af flere aktive gener, som tilsammen giver en bred beskyttelse mod rodhalsråd. DEKALB har arbejdet med denne genetik gennem mange år, og gennem forædling har man fået begge resistensformer forædlet ind i de kommercielle sorter. Dermed har DEKALB det, man i daglig tale kalder en dobbelt phomaresistens mod rodhalsråd.
Udvikling i efteråret:
Kompakt vækst
Vækst information
De kompakte sorter har en rolig efterårsvækst. Sorterne danner en flad roset og holder naturligt vækstpunktet tæt på jorden, hvilket sikrer en rigtig god overvintring. Dermed er disse sorter velegnede til tidlig såning. Kompakte sorter bør altid vælges ved tidlig såning, og på arealer som historisk har været tilført meget husdyrgødning.
Forædlerens synspunkt
DK Exception er en hybrid med meget højt udbyttepotentiale. Den har skulpeopspringsresistens, dobbelt phoma resistens og meget høj stængelstyrke. Den har en afbalanceret vækst i både efterår og forår samt er medium i tidlighed til høst.
Blomstrings-tidspunkt:
Medium-sen
Plantehøjde:
Medium
Høsttidspunkt:
Medium
Vinterfasthed:
Rigtig God
Lejesæd:
Lav
Rodhalsråd-resistens:
Særdeles god
Lys bladplet-resistens:
God