DK EXALTE Enestående sundhed og agronomi gør DK Exalte til det sikre valg DK Exalte har været i landsforsøg siden 2014, og har realiseret et gennemsnitlig forholdstal på 105 over de fire år. Det flotte resultat skyldes ikke mindst sortens sundhed og agronomi, der giver lidt extra ro og sikkerhed fra etablering til høst. Dens hurtige vækst om efteråret, gør den velegnet til såning i det normale såvindue eller sen såning, og giver en større sikkerhed for en god start. I foråret starter den tidligt, og modner middel-tidligt.

Skulpeopsprings-resistens:
DEKALB’s forædlere har været i stand til at identificere de gener fra radiseplanten, der naturligt holder dennes skulper sammen og krydse disse ind i rapsen. Herved øges rapsskulpernes sammenholdningskraft, og dryssespildet mindskes. Det giver en øget fleksibilitet i høst samt mulighed for at lade rapsen fuldmodne for at sikre højt udbytte og høj olieprocent.
Dobbelt Phoma-resistens:
Den specifikke (kvalitative) RLM7 resistens er den mest effektive beskyttelse mod phoma. Denne resistens koder specifikt for rodhalsråd, og beskytter planterne mod angreb i efteråret. Sorter med dette gen viser ingen, eller kun meget få symptomer i efteråret. Da en specifik resistens over tid kan miste sin effekt, er det vigtigt at kombinere denne resistens med den polygene (kvantitativ) resistens. Denne type resistens er sammensat af flere aktive gener, som tilsammen giver en bred beskyttelse mod rodhalsråd. DEKALB har arbejdet med denne genetik gennem mange år, og gennem forædling har man fået begge resistensformer forædlet ind i de kommercielle sorter. Dermed har DEKALB det, man i daglig tale kalder en dobbelt phomaresistens mod rodhalsråd.
Udvikling i efteråret:
Hurtig vækst
Vækst information
De hurtigt voksende sorter kommer – som navnet siger – hurtigt i gang efter såning og har en kraftig vækst igennem efteråret. Dermed er disse sorter velegnede til sen såning eller såning under vanskelige forhold. Er du på en kold lokalitet, og sår efter den 25/8, bør du altid bruge en hurtigt voksende sort. Sorterne har en opret bladstilling. Behov for vækstregulering i efteråret skal altid vurderes i en hurtigt voksende sort.
Forædlerens synspunkt
DK Exalte er blevet et fortrukken sortsvalg i områder, og lande med højt udbytte potentiale, men også i mange tilfælde højt sygdomspres. Sortens sundhedsprofil med enestående resistens med phoma, lysbladplet og høj visuel tolerance mod kransskimmel, gør den speciel velegnet til et sædskifte med meget raps. Dens hurtige vækststart giver de bedste forudsætningen for en god efterårsvækst, tros udfordrende forhold eller sen såning.
Blomstrings-tidspunkt:
Tidlig-medium
Plantehøjde:
Kort
Høsttidspunkt:
Tidlig-medium
Vinterfasthed:
God
Lejesæd:
Lav
Rodhalsråd-resistens:
Særdeles god
Lys bladplet-resistens:
Rigtig god