DK EXCEPTION Säkerhet och stabilitet mycket hög avkastningsnivå och enastående ersättning har gjort DK Exception Europas största rapsfrö sort

Udvikling i efteråret:
Kompakt vækst
Blomstrings-tidspunkt:
Medium-sen
Plantehøjde:
Medium
Høsttidspunkt:
Medium
Vinterfasthed:
Rigtig God
Lejesæd:
Lav
Rodhalsråd-resistens:
Særdeles god
Lys bladplet-resistens:
God