V3160L Højtydende HOLL sort med speciel fedtsyresammensætning som gør den eftertragtet i fødevareindustrien. Sorten har en kompakt og rolig vækst i efteråret, hvilket gør den velegnet til tidlig såning eller såning i det normale såvindue. V316OL er medium i plantehøjde, og dette kombineret med en høj stængelstyrke gør, at sorten har lav tendens til lejesæd. Den har en medium opstart i foråret.

Phoma-resistens:
Polygen Phoma resistens (kvantitativ) resistens. Denne type resistens er sammensat af flere aktive gener, som tilsammen giver en bred beskyttelse mod rodhalsråd.
Udvikling i efteråret:
Kompakt vækst
Vækst information
De kompakte sorter har en rolig efterårsvækst. Sorterne danner en flad roset og holder naturligt vækstpunktet tæt på jorden, hvilket sikrer en rigtig god overvintring. Dermed er disse sorter velegnede til tidlig såning. Kompakte sorter bør altid vælges ved tidlig såning, og på arealer som historisk har været tilført meget husdyrgødning.
Forædlerens synspunkt
V316OL er en meget højtydende HOLL sort, der udbyttemæssigt ligger på linje med de bedste konventionelle hybrider. Sorten har en rolig og kompakt vækst i efteråret med en medium tidlighed i blomstring og høst. Den har høj stængelstyrke og lav tendens til lejesæd kombineret med en god sygdomsresistens.
Blomstrings-tidspunkt:
Medium-sen
Plantehøjde:
Medium
Høsttidspunkt:
Medium
Vinterfasthed:
God
Lejesæd:
Lav
Lys bladplet-resistens:
God