Skulpeopspringsresistens 03-06-2017

DEKALBS forædlere har været i stand til at identificere de gener fra
radiseplanten, der naturligt holder dennes skulper sammen og krydse
disse ind i rapsen. Herved øges rapsskulpernes sammenholdningskraft, og
dryssespildet mindskes. Det giver en øget fleksibilitet i høst samt mulighed
for at lade rapsen fuldmodne for at sikre højt udbytte og olieprocent.