Resultater af sengødskning af vinterraps 16-11-2017

500 kg frø for 30 kg N - det blev i hvert fald resultatet af et af årets forsøg, som vi havde sammen med Patriotisk Selskab og YARA.

I danske vinterraps forsøg flader udbytteresponsen ofte ud, ved omkring 200 kg N/ha. Da vi ikke som i foderkorn værdisætter protein, så når bundlinjen også i mange tilfælde sin top i dette niveau.

I England har man dog i det seneste årti haft succes med at tildele op til 50 kg/N pr. ha som flydende gødning fra midt blomstring til to uger efter blomstring, altså for danske forhold typisk ind til de første uger i juni. Merudbyttet fra engelske forsøg varierer typisk fra 0-500 kg pr. ha med gns. på ca. 300 kg. I nogle tilfælde lidt mindre netto kg, da olieprocenten kan falde en smule, grundet fortynding af mere protein.

I flere af de engelske forsøg er der også prøvet at tildele samme mængde kvælstof tidligere, men i de fleste tilfælde har man ikke kunnet finde det samme merudbytte ved dette. Så den sene timing er i de fleste tilfælde afgørende. Tildelingen er sket gennem almindelige kemidyser. For at reducere risikoen for svidning, er kørslen foretaget enten morgen eller aften, og ikke mindst anvendt en ren amid gødning (N18), da risikoen for svidninger fra ammonium- og nitrat baserede gødninger er større.

I samarbejde med Patriotisk Selskab, Yara og to engagerede landmænd etablerede vi to storskala forsøg på Fyn, hvor behandlingerne foregik i hvert anden sprøjtespor.

 

Behandlinger og resultater så således ud: