Konsulenttræf efterår 2018 05-12-2018

DEKALB har sammen med de øvrige innovative såsæds-og planteværnsfirmaer givet deres input til konsulenter Denmark over.

DEKALB´s præsentation kan hentes her!