Flot 2. plads til Fionia Agro med DK Exception 01-12-2017

9.31 ton raps pr. ha….. det var I hvert fald det teoretiske udbyttepotentiale hos Fionia Agro på Nordfyn i år.

Nåede de så potentialet, - Nej, men på en knap 30 ha stor mark, næsten helt ud til den nordfynske kyst, høstede de 5.4 ton pr. ha, hvilket rakte til en flot 2. plads i den primært engelske konkurrence YEN OSR.

 

Hele ideen med denne konkurrence er ikke blot at konkurrere på det højest mulige udbytte, men i stedet at konkurrere om hvem der kan høste den højeste procentdel af sin marks potentiale.

Vi havde fra Dekalb meldt to dygtige danske landmænd til konkurrencen, og vi synes selv at vi sammen gjorde det godt.

Kalsbøl gods med DK Exalte i marken, og Fionia Agro med DK Exception, fik begge flotte udbytter på mere end 5 tons i tanken. Dette rakte til placeringer i den bedste halvdel på selve udbyttet.

På den nordfynske sandende jord, nåede Fionia Agro næsten helt i top på selve udnyttelse af potentialet.

Fionia Agro marken ved høst

 

Som landmand er der to faktorer som man ikke selv er herre over, og hvor den ene vil være den begrænsede faktor, når alt andet er helt optimalt, -nemlig lys og vand. Lyset kan ikke lagres, men for vandes vedkommende, vil det plantetilgængelige vand selvfølgelig også være påvirket af jordbunden.

Dette er faktorer der ofte gør sammenligninger, og konkurrence svær på tværs af lande, landsdele eller endda bare marker få kilometer fra hinanden. I hvert fald hvis de skal vise noget om, hvem der har været den ”dygtigste landmand”. For måske er landmanden der høstede 4 t/ha, hvor markens maksimale potentiale kun er 5 t/ha, langt dygtigere, end landmanden der høstede de 5 t/ha, men markens potentiale var 8 t/ha.

Det er faktisk tanken bag den engelske YEN konkurrence, hvor landmænd konkurrerer om at nå det højest mulige procentdel af sin marks potentiale. Blandt mere end 50 landmænd rakte en udnyttelse på 58 % af markens teoretiske potentiale til en flot 2. plads for Fionia Agro.

Hos Fionia Agro blev det den mængde af tilgængeligt vand, der blev den begrænsende faktor.  På en mild JB 4 jord, med mere en 80 % finsand, er det ikke meget til at holde på vandet, og når vejret om foråret og sommer giver mindre 150 mm vand fra oven, så bliver vand hurtigt begrænsede. Faktisk fik de omsat mere end 85 % af deres vand til biomasse, hvilket er langt bedre en de engelske kollegaer der typisk kun lå omkring 55 %, men som i stedet var begrænset af manglende sollys.

Vinderen blev en engelsk landmand med imponerede 6.4 t pr. ha, og en udnyttelse af hans potentiale på 70 %.

3. pladsen gik ligeledes til englænder med 6.3 t pr. ha. men da de klimatiske faktorer faktisk havde givet et potentiale på 13.1 t, havde han altså ”kun” opnået 48 % af sit potentiale!!

 

Hvad er fælles nævnere for de ”dygtige” landmand, og hvad er det der forklarerer de høje udbytter?

Der er to faktorer der i sidste ende definere udbyttet,- Antal frø og deres størrelse (TKV). Når vi så har en mark giver et højt udbytte,- er det så det ene eller anden, eller en kombination?

Det er faktisk antal frø,- De landmænd der har høstet de høje udbytter, har gjort det fordi de har høstet mange frø, men ikke nødvendigvis store frø. Faktisk er der stort set ingen sammenhæng mellem TKV og det samlede udbytte. Det samme gælder olieprocenten, der heller ikke har været indikator for udbyttet.

Det næste der springer i øjnene, som et vigtigt parameter, er den periode fra blomstring til afmodning, altså frøfyldningsperioden. Den har været 10 dage længere for den bedste halvdel af deltagerne i konkurrencen, end den dårligste halvdel. Frøfyldnings perioden er kritisk for udbyttet, så den skal holdes i gang længst muligt, for at maksimere udbyttet. Dette bekræftes også af, at den bedste halvdel i gns.  har kørt én svampesprøjtning mere.

Hvis man kigger på næringsstofferne, så har det ikke været kvælstof der har været begrænsede, men der er en tildens til at den dårligste halvdel af deltagere har haft lave kalium og magnesium tal i jorden, hvilket måske har været begrænsede for disse.

Kilde: ADAS YEN 2017