DK EXLIBRIS 04-04-2018

DK Exlibris er et af de nyeste skud på stammen fra DEKALB´s euræpiske team af dygtige forædlere. Sorten er så ny at den kun i meget begrænset omfang har været testet i Denmark, hvor den har været i værdiafprøvning i 2016-2017 med særdeles godt resultat på henholdsvis forholdstal 111 og 106.

Nu er to år med få småparcel forsøg ikke meget at anbefale en sort på, men det der gør os meget fortrøstningsfulde omkring DK Exlibris er dens resultatet i vores nærmeste nabolande omkring Østersøen hvor den har vist fremragende udbytteresultater, men ikke mindst fået meget anerkendelse for dens agronomiske profil, som vores nabo landmænd virkelig sætter pris på.

Den blomstrer tidligt, - hvilket også betyder at den er tidligt moden, uden at have gået på kompromis med længden af den vigtige frøfyldningsperiode. Navnligt vores tyskekollegaer søger tidlige sorter, så de med stor sandsyndlighed kan høste vinterraps inden hvede, hvilket tidligere ofte har betydet en kalkuleret udbyttenedgang for de helt tidlige sorter.

 

Vores baltiske DEKALB kollegaer og landmænd blev noget forbavsede over hvor godt DK Exlibris gjorde det i deres område i 2017. De bemærkede at den kom aldeles hurtigt fra start i efteråret, holdt lavt vækstpunkt, og startede tidligt i foråret, men i forhold til meget kraftige, og mere sene typer som DK Exclaim og DK Expansion, så den en anelse spinkel ud i løbet af sommeren. At det i sidste ende var den der gav det højeste udbytte, havde man ikke skudt på når man ”høstede” med øjnene.  

 

Den lidt mere spinkle plantearkitektur gør også, at man skal sørge for at holde plantebestanden på et fornuftigt niveau på mellem 25-35 planter pr. m2. Således at planterne får mulighed for at forgrene sig, for at der kommer god balance i planten, og lejesæd undgås.  Hvis man får etableret DK Exlibris meget tæt, og evt. i kombination med at man har valgt en gødningsstrategi med store mængder kvælstof i det tillige forår, kan vækstregulering i foråret være tilrådeligt, for at undgå lejesæd.

DK Exlibris er også en type, ligesom DK Exception, der er i stand til at kompensere delvist for manglende frøsætning, ved at øge tusindkornsvægten. Det betyder, at DK Exlibris normalt har dejligt store frø,- når det er sagt, så er det som altid alfa og omega for et godt rapsudbytte at man har en høj frøsætning, da det er det der langt overvejende bære det høje udbytte.

I efteråret er det en type med kompakt vækst, hvilket betyder at den er god til at holde vækstpunktet nede ved jorden, hvilket er vigtigt i forhold til at sikre en god overvintring. Den har dog dertil en egenskab i at være særdeles hurtigt i vækst til ca. 3-4 blads stadiet, hvor den følger de hurtigt voksende typer som DK Exclaim og DK Expansion´s vækst rytme. Derfra sætter den tempoet med, og taget det mere med ro frem mod vinter. Denne egenskab gør den særdeles god til tillig såning, hvor forholdene godt kan være lidt svære, og man har brug for ekstra ”power” i den første måned.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det kunne f.eks være steder hvor man plages af snegle eller kraftige angreb af rapsjordlopper.

Det kunne være efter vinterbyg med store mængde nedmuldet halm, eller efter frøgræs i en uomsat græsmåtte, med alle de problemer og udfordringer det kan give. 

Når det er sagt, så give både vinterbyg og tidlige frøgræsser en unik mulighed for at få etableret sin vinteraps tidligt. Derved sikres en langt bedre rodvækst, der kan være afgørende for succes eller fiasko for næste års høst.

Så vinterraps første gang det er muligt, og vælg sort der passer til forholdene.

DK Exlibris forhandles af DLG: https://www.dlg.dk/Find-sælger/Produktkonsulenter

 

Relevante oplysninger

Hent produktark her Download pdf