Plus 1 Ton 05-04-2016

BASF, Yara og DEKALB® har indledt et samarbejde med en række landmænd og driftsledere, hvor vi samler erfaringer om at »høste mere raps«. Vi kalder det +1 t/ha. Der er blevet udvalgt fem lokaliteter i Danmark, som vi følger i løbet af sæsonen. Her vil fem landbrug følge samme plan, der har til formål at få det højeste udbytte.

Der har de seneste år været en stigende interesse for at optimere dyrkningen af vinterraps frem mod et højere og mere stabilt udbytteniveau. Det genetiske potentiale er højt - måske over 10 t/ha. Udbytterne har som gennemsnit været stigende, men vi er i dag langt fra at have udnyttet de dyrkningsmæssige muligheder.

Men ved at fokusere målrettet på dyrkningsstrategier og udveksle resultater og erfaringer, kan man komme meget langt! For den enkelte kan det selvfølgeligt være forskelligt, hvor meget man kan optimere sit udbytte det enkelte år. Vi vil gerne sætte barren højt, og samtidigt være realistiske.

 

Følg Plus 1 Ton på Facebook.

 

"Plus 1 Ton"